Сучасні інструменти моніторингу лісів – джерело достовірної інформації про ліси та лісові ресурси

Ліси є національним багатством. Достовірні знання про площу та структуру лісів є важливою передумовою для формування лісової політики, пов’язаної з соціальними, екологічними та економічними питаннями. Європейський та міжнародний досвід показує ефективність сучасних інструментів моніторингу лісів на основі вибіркових обстежень ділянок, а також технологій дистанційного зондування для цієї мети.

Національна інвентаризація лісів (НІЛ), заснована на аналізі мережі інвентаризаційних ділянок, була розроблена та апробована протягом 2008-2015 років для двох адміністративних областей: Сумської та Івано-Франківської.

З 2020 року було розроблене необхідне законодавство, визначено ВО «Укрдержліспроект» як відповідальну організацію, , а також надане державне бюджетне фінансування для національної інвентаризації лісів, яка мала впроваджуватися протягом 5-річного циклу на близько 22. 000 інвентаризаційних ділянок з регулярною мережею 5*5 км.

Через війну з Росією реалізація НІЛ була ускладнена, зокрема через недоступність окупованих лісів, а також зменшення державного фінансування збору польових даних. З того часу було обстежено лише близько 4100 пробних ділянок у лісах.

З огляду на таку ситуацію у 2023 році було впроваджено інвентаризацію лісів на основі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ-інвентаризація), а наявні дані з обстежених інвентаризаційних ділянок були використані для калібрування інформації з супутникових знімків.