Інвентаризація лісів України на основі дистанційного зондування Землі

Дані на рівні країни, включаючи статистичні поправки та оцінки похибок

Статистично скориговані дані для екозон та всієї країни з відповідними стандартними похибками на основі допоміжних довідкових даних. Така інформація доступна лише для великих територій з достатньою кількістю еталонних спостережень. Для отримання додаткової інформації дивіться технічний звіт ДЗЗ-інвентаризації.

Layer 1

Таблиці, діаграми та карти – рівень області та країни

Детальна інформація отримана з карт з просторовим розрізненням 20 метрів. Оскільки не існує повної відповідності між прогнозованими та наземними даними, оцінки можуть мати мінливість або бути зміщеними.

Методика

Технічний звіт з детальним описом процедур картографування та оцінювання.

Брошура

Брошура з коротким викладенням основних результатів

Проведення Національної інвентаризації лісів наразі ускладняється російською війною, недоступністю окупованих територій, а також обмеженим державним фінансуванням. В зв’язку з цим, як тимчасову альтернативу було запропоновано проведення інвентаризації на основі дистанційного зондування Землі (ДЗЗ-інвентаризація). Така ДЗЗ-інвентаризація була реалізована в рамках проекту “Впровадження сталого лісового господарства” (SFI) за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини. Це спільна робота українських та німецьких експертів, які використовували міжнародний досвід. Зокрема, вона була інспірована німецькою національною інвентаризацією лісів “Bundeswaldinventur” та пов’язаними з нею супутниковими картами деревних порід.

Польові дані з більше чим 4100 інвентаризаційних ділянок були використані для калібрування інформації з супутникових знімків Sentinel 2. До лісів віднесені ділянки, вкриті деревною рослинністю з мінімальною зімкнутістю намету деревостану понад 50%, виявленою на рівні пікселів 20х20 м, незалежно від їх правового статусу”.

ДЗЗ-Інвентаризація) виявила загальну площу лісів у 11,2 млн. га, відповідно 18,6% загальної площі України, з яких 1,7 млн. га були тимчасово окуповані Росією чи зазнали впливу війни. Загальний ростучий запас склав 2.8 млрд. м3. За результатами ДЗЗ-Інвентаризації, середній запас насаджень становить 251 м3/га, таким чином, площа лісів і запас деревини є вищим, ніж очікувалося на основі попередніх досліджень. На двох третинах лісових площ домінують листяні породи.

Ви можете ознайомитися з детальними результатами ДЗЗ-інвентаризації, наприклад, для груп деревних порід, окремих областей, екозон тощо, а також отримати інформацію про використану методологію.

Переглянути прес реліз ДЗЗ -інвентаризації